Inschrijvingsformulier

Hieronder kan je uw gegevens invullen voor aanvraag tot aansluiting.

U krijgt na aanvaarding, een E-mail teruggestuurd die je kan afdrukken, invullen en ondertekend terug sturen naar : Duikschool Aronnax secretariaat: Werftsesteenweg 92 ,2220 Heist-op-den-Berg

Voornaam (*)

Achternaam (*)

Geboortedatum (*)

Uw email (*)

Straat + nr (*)

Postcode(*)

Gemeente (*)

Telefoonnummer (*)

Nationaliteit (*)

Vul hier je interesses in:

Ben je al ergens anders lid?

indien ja, bij welke club:

Brevet + federatie:

Andere vragen of opmerkingen? vul hier in:

Vul nu nog onderstaande veiligheidscode in en druk op "Verzenden"
captcha

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

De inschrijver erkent hierbij uitdrukkelijk te weten dat duiken gevaarlijk kan zijn en aanvaardt door zijn lidmaatschap een zeker risico. Hij doet hierbij afstand van het recht om een aansprakelijkheidsvordering wegens ongevallen in te stellen, ook bij grove fout, tegen de Arena vzw en haar bestuursleden, lesgevers of organisatoren van clubactiviteiten. De inschrijver behoudt evenwel het recht om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen in de volgende gevallen: opzettelijke fouten, ongevallen te wijten aan dronkenschap of drugsmisbruik, ongevallen te wijten aan het niet naleven van de door de club of de federatie opgelegde minimumveiligheidsmaatregelen.

Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer melden wij U dat bovenvermelde gegevens door Aronnax vzw worden bijgehouden in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve verrichtingen overeenkomstig het doel van onze vereniging. De verwerkte gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, en worden, behoudens voor de toepassing van wettelijke of reglementaire bepalingen, niet meegedeeld aan derden. U heeft een inzage- en correctierecht.