aronnax duikschool

onder water, onder vrienden

TRAININGEN

Sportoase De Lo © Sportoase 07/01/2020

Wij trainen in SPORTOASE DE LO
(Lostraat 70 A, 2220 Heist-op-den-Berg)

Duiktraining Volwassenen:

Vrijdag: 21u00-22u00

Jeugdduikschool (vanaf 8 jaar):

Vrijdag: 19u30-20u30

INSCHRIJVINGEN EN LIDGELD

Wil je lid worden worden van duikschool Aronnax, vul dan dit inschrijvingsformulier in.

Na aanvaarding van het lidmaatschap door het bestuur dient de ledenbijdrage te worden overgeschreven op onze clubrekening: BE32 7330 2739 9702.

De ledenbijdrage is voor alle duikende leden hetzelfde. Ongeacht bij welke federatie het duikende lid is aangesloten en ongeacht of het een duikend lid (volwassene of jeugdduiker) of een zwemmend lid betreft.

De ledenbijdrage loopt per kalenderjaar en bedraagt € 105 voor een eerste lid en € 95 voor een tweede en volgende lid op hetzelfde adres.
Een “echt” nieuw duikend lid (dus een lid dat voor de eerste maal aansluit bij de club in de maanden september t.e.m. december), betaalt € 165 als eerste lid en € 155 voor een tweede en volgende lid op hetzelfde adres. Het nieuwe lid is dan aangesloten tot en met december van het volgende jaar.
Deze bijdrage is inclusief de Nelos-bijdrage.

Leden reeds aangesloten bij Nelos (zogenaamde “tweede leden”) betalen € 80 ledenbijdrage.

Een erelid (= een niet-duikend lid, ook niet aangesloten bij Nelos) betaalt € 50 ledenbijdrage per jaar. Zijn aansluiting loopt van 1 januari tem 31 december.

Samengevat:

  1ste lid 2de lid en volgende op zelfde adres
Duikend lid (altijd volledig jaar) of “echt” nieuw duikend lid aansluitend in de maanden januari tot en met augustus 105€ 95€
“echt” nieuw duikend lid (aansluitend in de maanden september tot en met december volgende jaar 165€ 155€
Lid reeds aangesloten bij Nelos (zogenaamd “tweede lid”), aansluitend in de maanden januari tot en met augustus 80€  
Lid reeds aangesloten bij Nelos (zogenaamd “tweede lid”), aansluitend in de maanden september tot en met december 50€  
Erelid 50€  

BESTUUR

DUIKSCHOOLLEIDER

Bruno Goyvaerts

Voorzitter

Jeroen Brugge

Vice-voorzitter

Guido Vanlooy

secretaris

Diederik Van Noten

Penningmeester

Paul Hendrickx

materiaalmeester

Geert Liekens

geert
feestcomité

Sofie Christiaens

jeugdduikverantwoordelijke

Tim De Ryck

Theo De Wyngaert

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de monitor, ouder, bestuurder, duiker, … kan in iedere sportclub voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verdere stappen te moeten ondernemen.

Deze persoon heeft een luisterend oor en kan via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden. Deze persoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, monitors, bestuurders,…) spreken.

Meer informatie over de rol van de API bij Aronnax vind je hier.

Contact

Adres

Aronnax vzw

Trommelstraat 16

2223 Schriek (Heist-op-den-Berg)

Lid worden

Wil je liever het toetredingsformulier afprinten en invullen? Je kan het hier downloaden.

Aronnax dankt onze sponsors